Obecní byty Štětí


Název stavby Obecní byty Štětí
Objednatel Město Štětí
Autor Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování studie, dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro realizaci stavby, autorský dozor
Investiční náklady —–
Termín realizace 1996
Popis stavby Novostavba domu se 40 bytovými jednotkami s lokžiemi či balkony a 8 bytovými jednotkami pro imobilní. Stanice pečovatelské služby, centrální koupelna, společenské centrum. Obestavěný prostor 79 075 m3.

 

<<< Bytové domy