Investiční banka Jablonec nad Nisou – adaptace


Název stavby Investiční banka Jablonec nad Nisou – adaptace
Objednatel Investiční banka Ústí nad Labem
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování projektu bouracích a zabezpečovacích prací, projekt pro stavební povolení,
Investiční náklady 16.411.000,- Kč
Termín realizace 1995
Popis stavby Rekonstrukce stávajícího objektu na Dolním náměstí v Jablonci nad Nisou. Bankovní dům včetně zázemí a trezorů.

 

<<< Banky