Kostel sv. Anny


Název stavby Kostel sv. Anny
Objednatel Město Jablonec nad Nisou
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Vladimír Malý
Fáze přípravy Dokumentce pro stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby
Investiční náklady 27.000.000,- Kč
Termín realizace 2006
Popis stavby Památkově chráněný objekt – generální oprava fasády včetně architektonických prvků, obnova interiéru za účelem konání příležitostných kulturně společenských akcí, Zastavěná plocha: 565 m2, Obestavěný prostor: 5.254 m3, Rekonstrukce zpevněných ploch, Sadové úpravy

 

<<< Kostely