Základní údaje


Společnost ATELIER 4, s.r.o. vznikla v roce 1992 převážně z pracovníků bývalého Stavoprojektu Liberec s.p.

V současné době pracuje ve společnosti 18 zaměstnanců ve všech základních profesích, z nichž 9 je nositelem autorizace a 1 pracovník se zabývá výlučně výkonem inženýrské činnosti.

Postupně společnost rozšiřovala svoji činnost z regionálního působení v dané oblasti podnikání až do celostátního pole působnosti.

Činnost společnosti je zaměřena na projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Společnost poskytuje komplexní služby investorům ve všech fázích výstavby počínaje spoluprací při zpracování podnikatelského záměru, přes zajištění návrhů předprojektové a projektové dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů stavby a zajištění technického dozoru, kolaudaci staveb se zavedením do evidence nemovitostí a konče předáním stavby do užívání, dále provádí odbornou a technickou pomoc v daném oboru podnikatelské činnosti.

 

 

Základní kapitál

100 000,-Kč

Předmět podnikání

Projektová činnost v investiční výstavbě.

Investorsko inženýrská činnost.

 

GDPR – ATELIER4