Obchodně provozní budova SČE Jablonec nad Nisou


Název stavby Obchodně provozní budova SČE Jablonec nad Nisou
Objednatel Severočeská energetika a.s.
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování ověřovací studie, návrh stavby, dokumentace pro územní řízení, projekt pro provedení stavby, inžernýrská činnost, podklady pro vyhledání dodavatele stavby, zadání stavby, autorský dozor, technický dozor investora,
Investiční náklady —–
Termín realizace 1998
Popis stavby Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy SČE v Jablonci nad Nisou.

 

<<< Administrativní budovy