Parkovací dům Most


Název stavby Parkovací dům Most
Objednatel Statutární město Most
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. arch. Pavel Tauš
Fáze přípravy Vypracování studie
Investiční náklady 110.000.000,- Kč
Termín realizace nebylo realizováno
Popis stavby Vícepodlažní parkovací dům, který by vyřešil nedostatek parkovacích míst v sídlištní zástavbě, Zastavěná plocha: 3.382 m2, Obestavěný prostor: 37.388 m3

 

<<< Parkovací domy