Rekonstrukce a dostavba II. ZŠ Dr. Reigra v Semilech


Název stavby Rekonstrukce a dostavba II. ZŠ Dr. Reigra v Semilech
Objednatel Město Semily
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Zpracování dokumentace pro územní řízení a projekt pro stavební povolení včetně podkladů pro výběr zhotovitele stavby, projekt pro provedení stavby
Investiční náklady —–
Termín realizace 2006
Popis stavby Rekonstrukce učeben (2ks), šaten a umýváren (4+2ks), sociálních zařízení (2ks), přístavba učebny (12ks), sklady, kabinety, ředitelna, sborovna (4ks), tělocvična (1ks), sociální zařízení (1ks), Zastavěná plocha celkem: 1.386,63 m2, Obestavěný prostor celkem: 17.729,2 m3

 

<<< Školy