Rekonstrukce a dostavba Masarykovy městské nemocnice Jilemnice


Název stavby Rekonstrukce a dostavba Masarykovy městské nemocnice Jilemnice
Objednatel Masarykova městská nemocnice Jilemnice
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Jiří Šmíd
Fáze přípravy Návrh stavby, ověření skutečného stavu, vypracování projektu pro stavební povolení, projektu pro zhotovení stavby, výkon autorského dozoru
Investiční náklady 87.000.000,- Kč
Termín realizace 2004
Popis stavby Dostavba nového křídla za účelem rozšíření kapacit – lůžka (134 ks), vyšetřovny (9 ks), inspekční pokoje (5 ks), kavárna, kiosek, Zastavěná plocha celkem: 6.728m2, Obestavěný prostor celkem: 25.059m3

 

<<< Nemocnice