Rekonstrukce a oprava objektu Podhorská 20 Jablonec nad Nisou


Název stavby Rekonstrukce a oprava objektu Podhorská 20 Jablonec nad Nisou
Objednatel CYKLON s.r.o.,  Atelier 4 s.r.o.
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování studie, projekt bouracích prací, projekt pro stavební povolení, projekt pro provedení stavby, autorský dozor
Investiční náklady —–
Termín realizace 1993
Popis stavby Rekonstrukce secesního objektu v Jablonci nad Nisou. V objektu umístěny kanceláře, sklady a prodejní prostory.

 

<<< Administrativní budovy