Rekonstrukce budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou


Název stavby Rekonstrukce budovy Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Objednatel Muzeum skla a bižuterie
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Jiří Šmíd
Fáze přípravy Studie, současný stav, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, projekt pro zhotovení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investiční náklady 82.000.000,- Kč
Termín realizace 2005
Popis stavby Stavební úpravy za účelem obnovy stavebních konstrukcí  a provozně efektivnější využití stávajících prostor, jedná se o kulturní památku, Obestavěný prostor: 13.274,6m3

 

<<< Muzea