Rekonstrukce budovy muzea sklářství na Kristiánově


Název stavby Rekonstrukce budovy muzea sklářství na Kristiánově
Objednatel Muzeum skla a bižuterie
Autor  ing. arch Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Jan Červenka
Fáze přípravy pasport, studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, projekt zhotovení stavby, autorský dozor
Investiční náklady 12.000.000,-Kč
Termín realizace 2017
Popis stavby

roubená stavba – jediné zachované stavení kdysi významné sklářské osady Kristiánov, tzv. „Liščí bouda“. Objekt je památkově chráněný, pochází z druhé poloviny 18. století. Rekonstrukce kompletní stavby včetně vnitřní expozice. Vybudování nové zastřešené terasy a nového systému likvidace splaškových vod. Nový systém zajištění elektrické energie a zabezpečení objektu.

<<< Muzea