Rekonstrukce objektu Okresního úřadu Jablonec nad Nisou


Název stavby Rekonstrukce objektu Okresního úřadu Jablonec nad Nisou
Objednatel BAK a.s.
Autor Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Zpracování projektu pro stavební řízení, pro provedení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investiční náklady —–
Termín realizace 2003
Popis stavby Vybudování pracoviště pro vyřizovaní agend v kompetenci Okresního úřadu (vstupní hala, haly pro čekající návštěvníky, přepážková pracoviště, sociální zázemí zaměstanců, technické zázemí, sociální zařízení pro návštěvníky), Zastavěná plocha celkem 433,67 m2, Obestavěný prostor celkem 8.043,76 m3

 

<<< Administrativní budovy