Rozsah poskytovaných služeb


A) Projektová činnost pro

 • stavby občanské, bytové, zdravotnické, sportovní, školské , kulturní
 • stavby průmyslové
 • stavby administrativně provozní
 • stavby energetické (kotelny, výměníky)
 • inženýrské sítě, městské komunikace

 

B) Inženýrská činnost

 • investorský a dodavatelský inženýring
 • organizace výběrových řízení
 • zabezpečení výkonu stavebně-technického dozoru
 • zabezpečení přejímky stavby a kolaudačního rozhodnutí

 

C) Poradenská a konzultační činnost

 • technická pomoc
 • ekonomické rozvahy v investiční výstavbě
 • posuzování vlivů na životní prostředí
 • studie proveditelnosti

 

D) Reprografické práce

 • barevné a černobílé kopie a tisky A4 – A3 zhotovené na strojích Sharp
 • velkoplošný černobílý tisk do šíře role 914mm na stroji Océ TDS 400
 • velkoplošný barevný tisk do šíře role 914mm na stroji Océ TCS 500
 • skenování černobílé a barevné do šíře originálu 914mm