Spolkový dům Jablonec nad Nisou


Název stavby Spolkový dům Jablonec nad Nisou
Objednatel Město Jablonec nad Nisou
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Kompletní dokumentace od studie po dokumentaci realizační, inženýrská činnost, autorský dozor
Investiční náklady 27.000.000,-Kč
Termín realizace 2006
Popis stavby Víceúčelový sálek, hygienické zázemí, sklad, učebny, dílny, funkční plochy, kanceláře, denní bar, bezbariérový přístup, Zastavěná plocha všech podlaží: 1.844,90m2, Obestavěný prostor celkem: 7.063,55m3

 

<<< Administrativní budovy