Správní budova Správy a údržby silnic Rychnov nad Nisou


Název stavby Správní budova Správy a údržby silnic Rychnov nad Nisou
Objednatel Správa a údržba silnic Jablonec nad Nisou
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování projektu pro stavební povolení, pro realizaci stavby, inženýrská činnost, technický dozor investora
Investiční náklady —–
Termín realizace 1997
Popis stavby Výstavba střediska s kancelářemi, skladem, místností dispečera, šatnou řidičů, umývárnou (sprcha), WC, pohotovostní místností, čajovou kuchyňkou, denní místností, zasedací místností, vrátnicí, kotelnou, dílnou, skladem a bytů 3+1, Zastavěná plocha: 346,5 m2, Obestavěný prostor celkem: 3.393,20 m3

 

<<< Administrativní budovy