Výrobní hala A. Raymond Jablonec nad Nisou


Název stavby Výrobní hala A. Raymond Jablonec nad Nisou
Objednatel A. RAYMOND Jablonec nad Nisou
Autor Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Vladimír Malý
Fáze přípravy Vypracování projektu pro územní rozhodnutí, projektu pro stavební povolení, inženýrská činnost, podklady pro výběr zhotovitele stavby
Investiční náklady 90.000.000,- Kč
Termín realizace 2002
Popis stavby Rozšíření výrobních prostor, skladovacích prostor a prostoru expedice, vytvoření dalšího sociálního zázemí, rozšíření strojovny VZT a chlazení, venkovní únikové schodiště

 

<<< Průmyslové objekty