Bytové domy Vrkoslavice


Název stavby Bytové domy Vrkoslavice
Objednatel Stavební bytové družstvo Jablonec nad Nisou
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro zhotovení stavby, autorský dozor
Investiční náklady —–
Termín realizace 1998 (pouze 1 bytový dům)
Popis stavby Výstavba 4 bytových domů, byty (39 ks)různých velikostí, garáže (39 ks) v objektu, občanská vybavenost, Zastavěná plocha celkem: 1.417,39 m2, Obestavěný prostor celkem: 19.625,0 m3

 

<<< Bytové domy