o nás

Společnost ATELIER 4, s.r.o. vznikla v roce 1992 převážně z pracovníkůbývalého Stavoprojektu Liberec s.p.

V současné době pracuje ve společnosti 18 zaměstnanců ve všech základních profesích, z nichž 9 je nositelem autorizace a 1 pracovník se zabývá výlučně výkonem inženýrské činnosti.

Postupně společnost rozšiřovala svoji činnost z regionálního působení v dané oblasti podnikání až do celostátního pole působnosti.

Činnost společnosti je zaměřena na projektovou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě.

Společnost poskytuje komplexní služby investorům ve všech fázích výstavby počínaje spoluprací při zpracování podnikatelského záměru, přes zajištění návrhů předprojektové a projektové dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů stavby a zajištění technického dozoru, kolaudaci staveb se zavedením do evidence nemovitostí a konče předáním stavby do užívání, dále provádí odbornou a technickou pomoc v daném oboru podnikatelské činnosti.

služby

A) Projektová činnost pro
 • stavby občanské, bytové, zdravotnické, sportovní, školské , kulturní
 • stavby průmyslové
 • stavby administrativně provozní
 • stavby energetické (kotelny, výměníky)
 • inženýrské sítě, městské komunikace
B) Inženýrská činnost
 • investorský a dodavatelský inženýring
 • organizace výběrových řízení
 • zabezpečení výkonu stavebně-technického dozoru
 • zabezpečení přejímky stavby a kolaudačního rozhodnutí
C) Poradenská a konzultační činnost
 • technická pomoc
 • ekonomické rozvahy v investiční výstavbě
 • posuzování vlivů na životní prostředí
 • studie proveditelnosti
D) Reprografické práce
 • barevné a černobílé kopie a tisky A4 – A3 zhotovené na strojích Sharp
 • velkoplošný černobílý tisk do šíře role 914mm na stroji Océ TDS 400
 • velkoplošný barevný tisk do šíře role 914mm na stroji Océ TCS 500
 • skenování černobílé a barevné do šíře originálu 914mm

reference

Jsme renomovaná společnost která se specializuje na architektonické návrhy a designové projekty. Naše práce se vyznačuje inovativními řešeními a důkladným zohledněním potřeb klientů. Díky dlouholetému působení na trhu a širokému spektru realizovaných projektů jsme si vybudovali solidní portfolio a získali si důvěru mnoha klientů.

Jsme známí svou schopností integrovat moderní designové prvky s funkčností a udržitelností. Naše práce zahrnuje širokou škálu projektů od rezidenčních a komerčních budov po veřejné prostory a rekreační objekty.

kontakt

Sídlo:

Atelier 4, s.r.o., Březová 1724/29,
466 02 Jablonec nad Nisou

Iniciály:

IČ : 467 101 41
DIČ. CZ 467 101 41

Banka:

6968733/0300

Datová schránka:

ka8nynu

Tel.:

+420 483 311 561

Sekretariát společnosti:
Jarmila Hanyková, +420 483 311 561
info@atelier4.cz

Dispečerka a obchodní manažerka:
Stanislava Kalinová, +420 723 352 497
kalinova@atelier4.cz

Ředitel a jednatel společnosti:
Ing. arch. Jiří Škrábek, +420 602 931 966
skrabek@atelier4.cz

Jednatel společnosti:
Ing. Jiří Šmíd, +420 776 188 952, +420 776 188 952
smid@atelier4.cz