Dolní náměstí Jablonec nad Nisou


Název stavby Dolní náměstí Jablonec nad Nisou
Objednatel Ing. arch. Ivana Němcová – STUDIO A91
Autor  kolektiv architektů STUDIA A91
Hlavní inženýr Ing. Zdeněk Sobotka
Fáze přípravy Zajištění vstupních podkladů, dokumentace pro územní řízení, inženýrská činnost
Investiční náklady 23.000.000,-Kč
Termín realizace 2006
Popis stavby Rekonstrukce náměstí za účelem obnovy jeho původní funkce jako centrálního městského prostoru.

 

<<< Infrastruktura