Hospital Kuks – granátové jablko


Obnova národní kulturní památky, která byla oceněna titulem “STAVBA ROKU 2016”  a obdržela “Cenu Ministerstva kultury”

Název stavby Hospital Kuks – granátové jablko
Objednatel Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha
Ideový záměr ing. arch. Martin Pour, ing. arch. Tomáš Šantavý
Hlavní inženýr ing. Vladimír Malý
Dodavatel stavby sdružení HOCHTIEF CZ a.s., GEMA ART GROUP a.s.
Fáze přípravy kompletní dokumentace od územního rozhodnutí po dokumentaci pro provedení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investiční náklady 321.860.000Kč (vč. DPH)
Realizace projektových prací 2010 – 2011
Realizace stavebních prací 2013 – 2015
Popis stavby Národní kulturní památka z doby hraběte Antonína Františka Šporka – výstavba 1707 – 1743. Využitelná plocha stavby 10.445m2. Po rekonstrukci objekt slouží kromě návštěvnické sekce pro různé aktivity, které jsou rozdělené do těchto bloků: enviromentální, společenské aktivity (konference, přednášky, společenské a kulturní akce), edukačně expoziční (historie vinařství), pietně sakrální, správa objektu, výchovně vzdělávací, České farmaceutické muzeum s barokní lékárnou, výukový (učebny a přednáškový prostor), ubytovací (48 lůžek), špitální produkce (zpracování a prezentace bylin ze špitální zahrady), lapidárium (originály soch Matyáše Bernarda Brauna 1684 – 1738), badetelsko – depozitární blok (studovny, depozitáře)

Foto: Tomáš Malý

<<< Národní kulturní památky