Komunikace Soukenná Jablonec nad Nisou


Název stavby Komunikace Soukenná Jablonec nad Nisou
Objednatel Město Jablonec nad Nisou
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Zdeněk Sobotka
Fáze přípravy Dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení , dokumentace pro realizaci stavby
Investiční náklady 7.000.000,-Kč
Termín realizace 2006
Popis stavby Obnova ulice do podoby obchodní ulice v historickém centru se zklidněním dopravy a větším prostorem pro pěší

 

<<< Infrastruktura