Městská knihovna Štětí


Název stavby Městská knihovna Štětí
Objednatel Město Štětí
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování studie, dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro realizaci stavby, autorský dozor
Investiční náklady 12.500.000,- Kč
Termín realizace 1996
Popis stavby Třípodlažní podsklepený nárožní objekt. Kapacita 30 tisíc knihovních jednotek. Oddělení dětí a mládeže s přednáškovým sálem, oddělení pro dospělé, sociálně provozní zázemí, centrální sklad fondu a technické zázemí. Zastavěná plocha: 321,02 m2, Obestavěný prostor:  4.116,63 m3

 

<<< Administrativní budovy