Podnikatelský inkubátor Nymburk


Název stavby Podnikatelský inkubátor Nymburk
Objednatel Podnikatelský inkubátor Nymburk, p.o.
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Vladimír Malý
Fáze přípravy Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, výkaz výměr a oceněný výkaz výměr
Investiční náklady 62.000.000,-Kč
Termín realizace 2008
Popis stavby Výrobní hala (jednotlivé pronajímatelné prostory) a administrativní hala (kanceláře, laboratoře, výstavní prostory), Zastavěná plocha celkem: 2.858,5m2, Obestavěný prostor celkem: 21.812,5m2

 

<<< Administrativní budovy