Přístavba gymnázia v Jilemnici


Název stavby Přístavba gymnázia v Jilemnici
Objednatel Město Jilemnice, Gymnázium Jilemnice
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Návrh, projekt pro stavební povolení, projekt pro realizaci stavby, autorský dozor
Investiční náklady 24.000.000,- Kč
Termín realizace 2002
Popis stavby Dislokované učebny gymnázia a speciální účebny základní školy, sborovna, sklady, centrální šatny, kabinety, jídelna. Zastavěná plocha: 484 m2, Obestavěný prostor: 7.123 m3.

 

<<< Školy