Prodejna a svářečská škola Jablonec nad Nisou


Název stavby Prodejna a svářečská škola Jablonec nad Nisou
Objednatel M+M Svamach
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Jiří Šmíd
Fáze přípravy Zajištění průzkumů, zpracování dokumentace současného stavu objektů, návrh stavby, vypracování dokumentace pro územní řízení, projektu pro stavební povolení, projektu pro zhotovení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor, technický dozor investora
Investiční náklady 6.700.000,- Kč
Termín realizace 2002
Popis stavby Rekonstrukce a dostavba objektů za účelem rozšíření kapacity, dvoupodlažní administrativní budova s kancelářemi, sociálním zázemím personálu, příručním skladem, čajovou kuchyňkou a  dvoupodlažní budova prodejny a svářečské školy s prostorem pro prodejnu a školu (sociální zázemí, sklad, učebna, kabinet, svářečská dílna), Zastavěná plocha celkem 938,45 m2, Obestavěný prostor celkem 3.316,55 m3

 

<<< Prodejny