Raiffeisenbank Jablonec nad Nisou


Název stavby Raiffeisenbank Jablonec nad Nisou
Objednatel Raiffeisenbank a.s.
Autor Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Zaměření skutečného stavu, návrh řešení, projekt pro stavební povolení, projekt pro realizaci stavby, inženýrská činnost, výkon technického dozoru investora a autorský dozor
Investiční náklady —–
Termín realizace 2002
Popis stavby Stavební úpravy části objektu za účelem zřízení pobočky banky, Zastavěná plocha rekonstruované části celkem: 400m2, Oběstavěný prostor rekonstruované části celkem: 1.818m374

 

<<< Banky