Rekonstrukce pavilonu A Výstaviště Jablonec nad Nisou


Název stavby Rekonstrukce pavilonu A Výstaviště Jablonec nad Nisou
Objednatel Město Jablonec nad Nisou
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Vladimír Malý
Fáze přípravy Projekt pro stavební povolení, vypracování výkazu výměr a oceněného výkazu výměr
Investiční náklady 34.000.000,-Kč
Termín realizace 2007
Popis stavby Prostory k pořádíní výstav a prodejních akcí, klubové zařízení, Zastavěná plocha všech podlaží: 1.846,5m2, Obestavěný prostor celkem: 6.691,m3

 

<<< Administrativní budovy