Rekonstrukce ZŠ Tanvald


Název stavby Rekonstrukce ZŠ Tanvald
Objednatel Město Tanvald, ZŠ Masarykova Tanvald
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Zaměření skutečného stavu, zajištění průzkumů, návrh řešení, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a realizaci stavby, inženýrská činnost, příprava soutěže pro výběr zhotovitel, příprava podkladů pro žádost o dotaci
Investiční náklady 81.000.000,- Kč
Termín realizace 1995 – 1998
Popis stavby Přístavba nové tělocvičny, výstavba učeben v půdních prostorách, vybudování učeben, společenské místnosti a dětského baru ze starých školních dílen, oprava chodeb včetně nového interiéru, oprava sociálního zařízení a elektroinstalace, výměna topného systému

 

<<< Školy