Stavební úprava areálu a objektů LDN Lomnice nad Popelkou


Název stavby Stavební úprava areálu a objektů LDN Lomnice nad Popelkou
Objednatel Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou
Autor  Ing. arch. Pavel Tauš
Hlavní inženýr Ing. Jiří Šmíd
Fáze přípravy Projekt pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby, inženýrská činnost, autorský dozor
Investiční náklady 76.000.000,- Kč
Termín realizace 2003
Popis stavby Stavební úpravy za účelem zajištění dočasného ubytování lékaře a za účelem zkvalitnění  provozu v čistících místnostech, kuchyních, denní místnosti sester a v rehabilitaci.

 

<<< Nemocnice