ZŠ Lomnice nad Popelkou


Název stavby ZŠ Lomnice nad Popelkou
Objednatel Město Lomnice nad Popelkou
Autor  Ing. arch. Josef Faltejsek
Hlavní inženýr Ing. Ivan Sýkora
Fáze přípravy Vypracování dokumentace pro územní řízení včetně podkladů pro výběr zhotovitele, projekt pro stavební řízení, inženýrská činnost, realizační projekt, autorský dozor
Investiční náklady —–
Termín realizace 2002
Popis stavby Výstavba tělocvičny (používaná i jako městská sportovní hala s prostorem pro 235diváků), kurt na squash, rekonstrukce šaten, umýváren, posilovny, úpravy stávajícího venkovního školního hřiště a školních dvorů, Zastavěná plocha: 1.636,6 m2, Obestavěný prostor celkem: 17.049 m3

 

<<< Školy