Prodejna a svářečská škola Jablonec nad Nisou

Rekonstrukce a dostavba objektů za účelem rozšíření kapacity, dvoupodlažní administrativní budova s kancelářemi, sociálním zázemím personálu, příručním skladem, čajovou kuchyňkou a  dvoupodlažní budova prodejny a svářečské školy s prostorem pro prodejnu a školu (sociální zázemí, sklad, učebna, kabinet, svářečská dílna), Zastavěná plocha celkem 938,45 m2, Obestavěný prostor celkem 3.316,55 m3

Název stavby

Prodejna a svářečská škola Jablonec nad Nisou

Objednatel

M+M Svamach

Autor

Ing. arch. Pavel Tauš

Hlavní inženýr

Ing. Jiří Šmíd

Fáze přípravy

Zajištění průzkumů, zpracování dokumentace současného stavu objektů, návrh stavby, vypracování dokumentace pro územní řízení, projektu pro stavební povolení, projektu pro zhotovení stavby, inženýrská činnost, autorský dozor, technický dozor investora

Investiční náklady

6.700.000,- Kč

Termín realizace

2002

galerie

kontakt

Sídlo:

Atelier 4, s.r.o., Březová 1724/29,
466 02 Jablonec nad Nisou

Iniciály:

IČ : 467 101 41
DIČ. CZ 467 101 41

Banka:

6968733/0300

Datová schránka:

ka8nynu

Tel.:

+420 483 311 561

Sekretariát společnosti:
Jarmila Hanyková, +420 483 311 561
info@atelier4.cz

Dispečerka a obchodní manažerka:
Stanislava Kalinová, +420 723 352 497
kalinova@atelier4.cz

Ředitel a jednatel společnosti:
Ing. arch. Jiří Škrábek, +420 602 931 966
skrabek@atelier4.cz

Jednatel společnosti:
Ing. Jiří Šmíd, +420 776 188 952, +420 776 188 952
smid@atelier4.cz